Değerlerimiz

Çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız, iş ortaklarımız ve evcil hayvan sahipleri ile aile birliği içinde hareket etmek, duygu bağı içinde iletişim kurmak. Dürüstlük, şeffaflık, adalet ve saygı prensipleri ışığında; en ileri teknolojileri kullanarak ve Ar-Ge çalışmalarına önem vererek yaratıcı, yenilikçi ve üretken olmak. Markalarımızı sürekli geliştirmek, iletişim ve pazarlama faaliyetlerinde şeffaf ve güvenilir olmak. Çalışanlarımızın haklarına saygılı olmak ve alınan kararlarda adil davranmak. İş ortaklarımızı, ticari başarıyı sürdürmekte önemli bir paydaş olarak görmek; rakiplerimiz ile doğru, etik ve adil bir şekilde yarışmak. Dostlarımızın doğal beslenebilmeleri için doğayı korumak ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek.